DCpearls 2017

DCpearls 2017

DCpearls 2017

What inspires you? DC Pearls 2015, Gala/Award Show

Aanvullende criteria per categorie

Aanvullende criteria per categorie

The innovative business award

Toelichting

Bij deze categorie horen ondernemers die een innovatief product of service bedacht hebben en op de markt hebben gebracht of trachten te brengen. Tevens zijn de innovatieve ondernemers steeds bezig met het verbeteren van hun product of dienst.

Aanvullende Criteria

 • De ondernemers hebben een uitstekende drive. Het ontbreken van een 9 tot 5 mentaliteit, de ‘alles of niets’ spirit is aanwezig!
 • De onderneming mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
 • Mits het om een start-up bedrijf gaat, zijn schaalbaarheid en herhaalbaarheid belangrijke criteria: het product of de dienst moet in een mum van tijd kunnen uitgroeien tot iets groots. Het product of dienst kan een keer gemaakt worden, en steeds opnieuw verkocht worden. Tevens is de ondernemer continu aan het testen en valideren van zijn/haar product of dienst.
 • Bedrijven moeten nog bestaan, en niet bijv. permanent gesloten zijn of failliet verklaard zijn of dat surseance van betaling is aangevraagd.

The socially responsible business award

Toelichting

Een maatschappelijke verantwoord ondernemer is gebaseerd op de triple P-benadering, waarbij economische prestaties een doel is (profit), maar met respect voor de sociale (people) en ecologische randvoorwaarden (planet). Het is van belang dat transparantie de norm is bij deze ondernemingen.

Een ondernemer kan ook een organisatie gestart hebben dat niet perse op winst geënt is, en die producten en diensten verleend met de sociale en ecologische randvoorwaarden als basis (bijvoorbeeld vormen van non-profit organisaties of stichtingen en verenigingen, etc.).

Aanvullende Criteria

 • De ondernemers gaat verantwoord om met mens, milieu en maatschappij
 • De ondernemers streven naar goede financiële resultaten op een maatschappelijk verantwoorde of duurzame manier
 • De organisaties/bedrijven moeten nog bestaan, en niet bijv. permanent gesloten zijn of failliet verklaard zijn of dat surseance van betaling is aangevraagd.

The all-round business award

Toelichting

Bij deze categorie wordt naar ondernemers gekeken die op hun eigen manier uitblinken, en dus niet per se op maatschappelijk verantwoord en/of innovatief gebied. Deze ondernemer is al uitgegroeid tot een onderneming met personeel in dienst.

Aanvullende Criteria

 • De onderneming moet een of meer werknemers in dienst hebben.
 • De onderneming moet aantoonbaar groeiend zijn.
 • Bedrijven moeten nog bestaan, en niet bijv. permanent gesloten zijn of failliet verklaard zijn of dat surseance van betaling is aangevraagd.

The people’s choice business award

Toelichting

Bij deze categorie horen sociale ondernemers die zich inzetten voor kwetsbare groepen (groepen met ondersteuningsbehoeften) zowel nationaal als internationaal. Voorbeelden van kwetsbare groepen zijn onder andere; Drop-outs, Alleenstaande moeders, Licht verstandelijke gehandicapten. De winnaar van deze award wordt door het publiek gekozen middels stemmen op de DC pearls website.

Aanvullende Criteria

 • De onderneming dient een bijdrage te geven aan de positieve sociaal maatschappelijke ontwikkelingen van de Caribisch Nederlandse gemeenschap.
 • De organisaties/bedrijven moeten nog bestaan, en niet bijv. permanent gesloten zijn of failliet verklaard zijn of dat surseance van betaling is aangevraagd.

 

Mocht u er niet zeker van zijn in welke categorie de door u genomineerde kandidaat hoort kunt u contact met ons opnemen.                                                                                                                           Voor aanvullende vragen kunt u ons mailen via info@dcpearls.nl.

 

NOMINATE

Nominate your favorite Caribbean role models now! (2017 nominees!)

PARTNERS & SPONSORS

ocanlogo
logo diligentia
Gemeente Den Haag Logo
ADCS logo verkleind