DCpearls 2017

DCpearls 2017

DCpearls 2017

What inspires you? DC Pearls 2015, Gala/Award Show

Algemene Voorwaarden

Om alles in goede banen te leiden, heeft DCpearls een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. Het gaat om algemene huisregels.

 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.
 • Onder professionele foto-apparatuur wordt verstaan: Camera’s met verwisselbare lenzen. Digitale camera’s, alsmede telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opname-apparatuur.
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
 • Het betreden van de locatie en het bijwonen van het programma zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Op het Awards avond kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de locatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van de locatie flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.
 • DCpearls is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Zonder de schriftelijke vooraf verstrekte toestemming van DCpearls mag u geen informatie van de website distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie. Het gebruik van robots, spiders, of andere automatische of handmatige tools van deze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die werking van de site negatief kan beïnvloeden.
 • Alle teksten, handelsmerken, film(fragmenten) en afbeeldingen op de site www.DCpearls.nl en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn exclusief eigendom van DCpearls en/of derde rechthebbenden. Zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van DCpearls is het de koper
  niet toegestaan de inhoud van deze site te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te
  laten circuleren, of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je ons mailen:

info@DCpearls.nl

DCP 2017

Click here to visit the 2017 Gallery

PARTNERS & SPONSORS

logo Antiliaans Netwerk
BAM_HOR_L_RGB
ocanlogo
ADCS logo verkleind
Gemeente Den Haag Logo