DCpearls 2017

DCpearls 2017

DCpearls 2017

What inspires you? DC Pearls 2015, Gala/Award Show

Organisatie

Logo DC Pearls BUSINESS AWARDS EDITION PNGMissie en Visie (met betrekking tot Pearls of the Dutch Caribbean)

Ocan zet zich er voor in om de Gala & Award show jaarlijks te organiseren. Het is onze missie om de enorme potentie en talenten die aanwezig zijn in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gelijkwaardige kans te geven om tot volle bloei te komen.

Wij geloven dat de inspirerende kracht van zichtbare rolmodellen hierbij helpt. Het is onze overtuiging dat het vieren van successen; het delen van kennis, ervaring en inzicht; en het versterken van het sociaal-maatschappelijke netwerk aan de Dutch Caribbean Professional kansen biedt om zijn/haar brand en maatschappelijke uitgangspositie wezenlijk te versterken.

Door het selecteren en zichtbaar maken van succesvolle Caribisch-Nederlandse rolmodellen wordt tevens de sociale identiteit en het geloof in eigen kunnen van de Caribische-Nederlander versterkt. Draagt u onze missie ook een warm hart toe? Neemt u dan svp contact met ons op. Wij werken graag met u samen!


Zichtbaar succes

Gestreefd wordt om zowel bij de samenstelling van de organisatie als bij de samenstelling van de genomineerden een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende eilanden te realiseren. Voor pers en publiek wordt zichtbaar stilgestaan bij de maatschappelijke bijdrage die de Caribische gemeenschap aan Nederland levert.

Aldus draagt het evenement bij aan de positieve beeldvorming in media en maatschappij over de Caribische gemeenschap in Nederland én wordt op termijn een duurzaam netwerkplatform gecreëerd, waar inspiratie, kennisdeling en samenwerking gefaciliteerd worden. Wij zijn nog op zoek naar partners die deze visie delen.


Geschiedenis

In mei 2010 werd de jongerencommissie van Ocan gevraagd om een jongerencongres, genaamd “Anti-positief”, te organiseren in het kader van het 25-jarig bestaan van Ocan. De burgemeester van Rotterdam Aboutaleb heeft op deze gelegenheid de Ocan jongerencommissie ‘uitgedaagd’ om op korte termijn met tien praktisch uitvoerbaar ideeën te komen die gebruikt kunnen worden om de maatschappelijke positie van Caribische Nederlanders te verbeteren.

Aan de uitdaging van de Burgemeester van Rotterdam heeft de Ocan jongerencommissie gehoor gegeven door tien ideeën te presenteren, waarvan de organisatie van de eerste editie van de Pearls of the Dutch Caribbean in 2011 de meest in het oog springende was.

Op 3 december 2011 vond in de luxueuze locatie Staal (Rotterdam) de eerste editie van Pearls of the Dutch Caribbean plaats. Op 1 juni 2013 werd de tweede, 14 juni 2014 de derde en 7 november 2015  de vierde editie georganiseerd. Het grote succes heeft er voor gezorgd dat de organisatie de ambitie heeft opgevat om het evenement in opzet, programmering en doelstelling tot een onderscheidend concept door te ontwikkelen, dat kan rekenen op een enthousiast draagvlak onder alle leden van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap.


ADCS (1)Association of Dutch Caribbean Students

Association of Dutch Caribbean Students (ADCS) is een vereniging dat opgericht is voor en door Caribisch-Nederlandse studenten en young professionals. Elk jaar emigreren vele studenten vanuit de Caribisch-Nederlandse eilanden naar Nederland om te studeren. Hoewel veel studenten graag optimaal willen presteren op het gebied van hun carrière, komen ze bepaalde obstakels tegen gedurende hun studieperiode in Nederland. Stel je voor: een andere taal, een andere cultuur en mogelijkerwijs bijkomend motivatieverlies of prestatiedruk wegens de negatieve stereotyperingen die hier in Nederland bestaan over de Caribisch-Nederlandse samenleving.

Deze vereniging is opgericht om de studenten middelen te geven om niet alleen om te kunnen gaan met deze obstakels, maar ook om een veilige haven te zijn voor deze studenten. De activiteiten van ADCS staan gecentreerd rond intellectuele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, fysieke ontwikkeling en welzijn, en filantropie. Tevens wordt een sociale en professionele netwerk binnen en buiten ADCS gestimuleerd.


Bestuur
Raynon Statie – voorzitter

Rynell Offerman, MSc – vice-voorzitter

Moira Goeman, BSc – penningmeester

Angie Lont – secretaris

Gedion Verkerk – hoofdcommissaris


Missie
Het bevorderen van zelfontwikkeling, leiderschap, broederschap, voorbeeldige academische prestaties en dienst aan onze gemeenschap.

Visie
ADCS blijft een groeiend netwerk voor Caribisch-Nederlandse studenten en young professionals waar persoonlijke ontwikkeling, een sociale vangnet en professionalisering centraal staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DCP 2017

Click here to visit the 2017 Gallery

PARTNERS & SPONSORS

logo Antiliaans Netwerk
BAM_HOR_L_RGB
ocanlogo
ADCS logo verkleind
Gemeente Den Haag Logo