DCpearls 2015

DCpearls 2015

DCpearls 2015

What inspires you? DC Pearls 2015, Gala/Award Show

Organisatie


 

Missie en Visie (met betrekking tot Pearls of the Dutch Caribbean)

Ocan zet zich er voor in om de Gala & Award show jaarlijks te organiseren. Het is onze missie om de enorme potentie en talenten die aanwezig zijn in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gelijkwaardige kans te geven om tot volle bloei te komen.

Wij geloven dat de inspirerende kracht van zichtbare rolmodellen hierbij helpt. Het is onze overtuiging dat het vieren van successen; het delen van kennis, ervaring en inzicht; en het versterken van het sociaal-maatschappelijke netwerk aan de Dutch Caribbean Professional kansen biedt om zijn/haar brand en maatschappelijke uitgangspositie wezenlijk te versterken.

Door het selecteren en zichtbaar maken van succesvolle Caribisch-Nederlandse rolmodellen wordt tevens de sociale identiteit en het geloof in eigen kunnen van de Caribische-Nederlander versterkt. Draagt u onze missie ook een warm hart toe? Neemt u dan svp contact met ons op. Wij werken graag met u samen!


 

Zichtbaar succes

Gestreefd wordt om zowel bij de samenstelling van de organisatie als bij de samenstelling van de genomineerden een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende eilanden te realiseren. Voor pers en publiek wordt zichtbaar stilgestaan bij de maatschappelijke bijdrage die de Caribische gemeenschap aan Nederland levert.

Aldus draagt het evenement bij aan de positieve beeldvorming in media en maatschappij over de Caribische gemeenschap in Nederland én wordt op termijn een duurzaam netwerkplatform gecreëerd, waar inspiratie, kennisdeling en samenwerking gefaciliteerd worden. Wij zijn nog op zoek naar partners die deze visie delen.


 

Geschiedenis

In mei 2010 werd de jongerencommissie van Ocan gevraagd om een jongerencongres, genaamd “Anti-positief”, te organiseren in het kader van het 25-jarig bestaan van Ocan. De burgemeester van Rotterdam Aboutaleb heeft op deze gelegenheid de Ocan jongerencommissie ‘uitgedaagd’ om op korte termijn met tien praktisch uitvoerbaar ideeën te komen die gebruikt kunnen worden om de maatschappelijke positie van Caribische Nederlanders te verbeteren.

Aan de uitdaging van de Burgemeester van Rotterdam heeft de Ocan jongerencommissie gehoor gegeven door tien ideeën te presenteren, waarvan de organisatie van de eerste editie van de Pearls of the Dutch Caribbean in 2011 de meest in het oog springende was.

Op 3 december 2011 vond in de luxueuze locatie Staal (Rotterdam) de eerste editie van Pearls of the Dutch Caribbean plaats. Op 1 juni 2013 werd de tweede, 14 juni 2014 de derde en 7 november 2015  de vierde editie georganiseerd. Het grote succes heeft er voor gezorgd dat de organisatie de ambitie heeft opgevat om het evenement in opzet, programmering en doelstelling tot een onderscheidend concept door te ontwikkelen, dat kan rekenen op een enthousiast draagvlak onder alle leden van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NOMINATE

Nominate your favorite Caribbean role models now! (new event date soon!)

PARTNERS & SPONSORS

Sponsor Logos ssc stichting studyfinanciering curacao
fruzitimelogo
gemeenterotterdam
ocanlogo
Sponsor Logos-1_passat